So sánh sản phẩm

Tượng vua cha ngọc hoàng

Tình trạng:

Liên hệ: 096 329 0829


Xuất thân vua cha ngọc hoàng

Ngọc hoàng là người có quyền hạn và quyền năng lớn nhất lục giới và được các chư thần kính mộ phong làm Đế. Thiên Đế đã phân chia pháp lực của mình cho các vị thần cai quản các nơi và các chức vị khác nhau. Trong một số tiểu thuyết còn lưu truyền, Thiên Đế không có pháp lực mà chỉ nhờ các thần tiên khác và người có pháp lực cao nhất trong phật giáo là Phật Tổ Như Lai. Cũng theo một số truyền thuyết còn lưu lại, Ngọc hoàng vốn là người phàm đã tu luyện 1750 kiếp, mỗi kiếp 12 vạn 9 nghìn 6 trăm năm.

Vai trò của tượng vua cha ngọc hoàng:

Trong quan niệm của người dân Việt Nam, ngọc hoàng thượng đế hay còn được gọi là ngọc hoàng đại đế là vị vua tối cao của bầu trời và là chủ của thiên đình. Ngài cũng chính là vị vua của thiên đình cai quản toàn bộ mặt đất, bầu trời, biển cả và cõi âm phủ. Ngọc hoàng cũng là người đứng đầu tất cả các vị thần tiên có quyền lực tối cao với các quyền năng siêu phàm hô mưa gọi gió... Ngài có quyền ra lệnh cho các vị thần tiên thực hiện theo ý định của mình và các mệnh lệnh ấy thường là những điều tốt đẹp. Với vai trò là người đứng đầu, có quyền năng tối ưu, ngọc hoàng cũng chính là người xét phong hoặc xét phạt các thần tiên khi họ có công hoặc mắc tội.

Trên đây là một số nét khái quát về tượng vua cha ngọc hoàng cũng như vai trò của ngọc hoàng thượng đế trong quan niệm của đại đa số người dân Việt. Khách hàng cần được tư vấn khi mua sản phẩm hãy liên hệ ngay:

Đồ thờ Đăng Năng
Hotline : 096 329 0829
Địa chỉ : Thôn Chiêu, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
Nghệ nhân : Nguyễn Đăng Năng.
Vui lòng liên hệ chủ website.