So sánh sản phẩm

Tin tức

 • Sự Tích Ông Hoàng Bơ

  Sự Tích Ông Hoàng Bơ

  Bạn đang tìm hiểu về Ông Hoàng Bơ. Sự tích ông Hoàng Bơ. Đồ thờ Đăng Năng cung cấp tượng ông Hoàng Bơ giá tốt. Nhận khắc tượng theo yêu cầu
  Xem thêm
  Hoàng Bảy
  Hoàng Mười
 • TIỆC QUAN HOÀNG BƠ VÀO NGÀY NÀO

  TIỆC QUAN HOÀNG BƠ VÀO NGÀY NÀO

  Trước hết chúng ta đi tìm hiểu Quan Hoàng Bơ Thoải là ai?  và được thờ ở đâu?
  Quan Hoàng Bơ là con trai thứ ba của vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông thường ngự dưới Thoải Cung, trông coi Đền Vàng Thủy Phủ.
 • Sản phẩm

 • Hoàng Bơ

  Hoàng Bơ

  Hoàng Bơ. Đồ thờ Đăng Năng chuyên sản xuất, phân phối các loại tượng như: Tượng ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười
  Thánh ông Hoàng Bơ
  Tên húy của Ngài: Tống Khắc Bính, là thái tử con vua Nam Tống
  Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng Thần.


  Xem thêm:
  Hoàng Bẩy
  Hoàng Mười