So sánh sản phẩm

Tin tức

 • Sự tích ông Hoàng Bảy

  Sự tích ông Hoàng Bảy

  SỰ TÍCH ÔNG HOÀNG BẢY - ÔNG HOÀNG BẢY LÀ AI?
  - Tên húy của Ngài: Nguyễn Hoàng Bảy.
  - Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng Thần.
  - Đền thờ Ngài: Bảo Hà, Lào Cai.
  Xem thêm:
  Hoàng Bơ
  Hoàng Mười