So sánh sản phẩm

Tin tức

 • Sự tích ông Hoàng Bảy

  SỰ TÍCH ÔNG HOÀNG BẢY - ÔNG HOÀNG BẢY LÀ AI?
  - Tên húy của Ngài: Nguyễn Hoàng Bảy.
  - Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng Thần.
  - Đền thờ Ngài: Bảo Hà, Lào Cai.
  Xem thêm:
  Hoàng Bơ
  Hoàng Mười
 • Sản phẩm

 • Hoàng Bảy

  Hoàng Bảy, Hoàng Bơ, Hoàng Mười là ba vị thần tiên trong cộng đồng tứ phủ. Tượng thờ các ông được làm tại cơ sở  Đồ thờ  Đăng Năng.
  Tên húy của Ngài: Nguyễn Hoàng Bảy.
  Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng Thần.
  Đền thờ Ngài: Bảo Hà, Lào Cai.
  Thân thế: Đền Bảo Hà nằm ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai giáp ranh tỉnh Yên Bái, còn được gọi là đền ông Hoàng Bảy.
  Xem thêm:
  Tượng quan Hoàng Bơ
  Tượng quan Hoàng 10